PRZEGLĄDY
I EKSPERTYZY

Oferujemy współpracę właścicielom i zarządcom, których budynki objęte są obowiązkiem kontroli - wykonujemy przeglądy okresowe budynków.