CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE
FIZYKA BUDOWLI

Oferujemy wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowli wg rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2014r.